fredag 4. august 2017

2017 - K-38 -> K-40

Full fart i K-38

Skog mellom heis og K-38 be fjernet av Trondheim Kommune skogdrift. Senere ble kvist kuttet av skogdrift (på dugnad) sammen med dugnadsgjengen som ryddet opp.

8 dugnadskvelder mai/juni 2017 og tilløp til K-38 var revet. Alt trematerial kjørt vekk og plast med underlag fjernet. Området var klart for anleggsmaskiner.

20. juni startet Håvar Fætten jobben med å bygge nytt unnarenn og lage plass for nytt tilløp- 2 gravemaskiner i gang og tilkjøring av omkring 1000 m3 steinmasser til unnarenn. Pigging av tilløpstrase gir 30 graders tilløp og samme hopp plassering.

Ytterligere info og bilder kommer etterhvert.

fredag 5. august 2016

K-5 plastlegges

K-5 ble plastlagt i 2016, fullfinansiert av Trondheim Kommune.

onsdag 5. august 2015

K-5 får spor vanger for vinterbruk

Etter initiativ fra Roar Eggen bygges sporvanger i K5 sommeren 2015

søndag 2. november 2014

Granåsen K-60 har fått snønett og nytt snønettfeste

Snønettet i K-60 ble ferdigstilt 1. november 2014 i +8 grader og total mangel på vintertemperaturer.

Tore Haabrekke ledet og organiserte nytt snønettfeste fredag 30/10.


Festet passerer heistraseen

Innfesting av H-bjelke i betongfundament. 

Betongfundamentet på plass - vekt 5 tonn

Ekstra lodd er lagt oppå betongfundamentet

Innfesting av wirer er i påsveisede bolter i H-bjelken.

søndag 5. oktober 2014

Høststatus

Byåsen IL har besluttet å selge resterende plast til t på sørlandet. Plasten skal lastes i container vi har fått fra Trondheim Kranservice (Geir Ole) og vil bli pakket og sendt før vinteren.

Det er bestilt snønett til k-60 fra Finland. Dette krever visstnok flere wire, påmontere løkker og et nytt og enda sterkere feste ved hoppet!!! Trondheim Bydrift har gitt beskjed om at de ikke kan kjøre K-60 uten at snønett er på plass. Artig kommentar, ettersom de har preparert K-90 og K-120 i 20 år uten snønett!! og 3 sesonger etter at bakken fikk plast helt ut til vantene... K-60 har vært preparert 3  år med 2"4" og 4.5 wirer. Nå skal nettet sikres med 8 wirer....

Byåsen har fått tilbud fra entreprenør på å sette opp dommertårn. Det blir trolig mye betalt arbeid i anlegget denne høsten.
søndag 25. mai 2014

Granåsen Rekruttsenter pr 22/5-2014

Årets vedlikehold er godt i gang. Granåsen Rekruttsenter blir gullegodt når Byåsen Idrettslag får jobben gjort.

Ny jord er på vei inn på sletta i K60. Isbrann har ikke gjort gresset særlig godt de to siste årene


'Noen' har plantet trær på sletta i k28. Artigstreker som etterhvert vil gi godt juletresalg og behov for slalomferdigheter etter landing

Wireen som løsnet var festet gjennom en av de to øyeboltene som den nå er festet gjennom begge av. Trolig har ikke wirelåsene vært tilstrekkelig tilskrudd. En fryktelig tabbe av utførende enhet...

Grøfter etter graving og gjenninnfesting av snøwirer utført i desember 2013. Ved ras under snøsmelting, var boltene dradd ut av sine fundamenter (som var alt for små og som har rotert nede i bakken. 

Bilde av wiregrøftene ovenfra

De øverste 10 m av armeringsmatter var brettet nedover bakken pga løs festewire som ble dradd med av snøwire/snøras. 10 m- 20 m med plast må legges på nytt sommeren 2014.

torsdag 22. mai 2014

Sommerettersyn 2014

Inspeksjon ca 17.mai
bakkeettersyn i mai, observeres at et nytt ras har gått.
3 snøwire (festet med 20 mm gjengestål i cementblokker ved hoppet) er revet av i bolten og ligger i bunnen av bakken. I tillegg er plasten flerret av i ca 20 m fra toppen, da snøwire delvis var festet i bakkewire. 19 og 21 mai fjernes ødelagte stålmatter, og ny bakkewire innfestes i de opprinnelige bolter, som har holdt. Er det løkken med standard bolter og wirelåser som har skildd? Kan det være at 2 wirelåser har vært skrudd for løst til?

Bakkewire er spent opp med strekkfisk og kan ettertrekkes ved behov. Innfestet i samme bolt i fundament + 1 ekstra bolt.

En mindre forskyvning av noe plast er observert ved ca 95 m på vestsiden av bakken. Ellers synes bakken å være uskadd.

Noe arbeid må gjøres for å få grasvekst og for å rydde opp i rast plast, nett og grus.

Ikke en slik start på sommersesongen 2014 som en håpet på, men ikke så galt som det først kunne se ut som.
Olav
22/5
Innfesting av bakkewire


Ødelagt plastunderlag er fjernet og ny plast kan legges


Nye fundamenter for wire fester i bakken er på plass. Disse skal altså igjen byttes mot støpt fundament.