søndag 2. november 2014

Granåsen K-60 har fått snønett og nytt snønettfeste

Snønettet i K-60 ble ferdigstilt 1. november 2014 i +8 grader og total mangel på vintertemperaturer.

Tore Haabrekke ledet og organiserte nytt snønettfeste fredag 30/10.


Festet passerer heistraseen

Innfesting av H-bjelke i betongfundament. 

Betongfundamentet på plass - vekt 5 tonn

Ekstra lodd er lagt oppå betongfundamentet

Innfesting av wirer er i påsveisede bolter i H-bjelken.

søndag 5. oktober 2014

Høststatus

Byåsen IL har besluttet å selge resterende plast til t på sørlandet. Plasten skal lastes i container vi har fått fra Trondheim Kranservice (Geir Ole) og vil bli pakket og sendt før vinteren.

Det er bestilt snønett til k-60 fra Finland. Dette krever visstnok flere wire, påmontere løkker og et nytt og enda sterkere feste ved hoppet!!! Trondheim Bydrift har gitt beskjed om at de ikke kan kjøre K-60 uten at snønett er på plass. Artig kommentar, ettersom de har preparert K-90 og K-120 i 20 år uten snønett!! og 3 sesonger etter at bakken fikk plast helt ut til vantene... K-60 har vært preparert 3  år med 2"4" og 4.5 wirer. Nå skal nettet sikres med 8 wirer....

Byåsen har fått tilbud fra entreprenør på å sette opp dommertårn. Det blir trolig mye betalt arbeid i anlegget denne høsten.
søndag 25. mai 2014

Granåsen Rekruttsenter pr 22/5-2014

Årets vedlikehold er godt i gang. Granåsen Rekruttsenter blir gullegodt når Byåsen Idrettslag får jobben gjort.

Ny jord er på vei inn på sletta i K60. Isbrann har ikke gjort gresset særlig godt de to siste årene


'Noen' har plantet trær på sletta i k28. Artigstreker som etterhvert vil gi godt juletresalg og behov for slalomferdigheter etter landing

Wireen som løsnet var festet gjennom en av de to øyeboltene som den nå er festet gjennom begge av. Trolig har ikke wirelåsene vært tilstrekkelig tilskrudd. En fryktelig tabbe av utførende enhet...

Grøfter etter graving og gjenninnfesting av snøwirer utført i desember 2013. Ved ras under snøsmelting, var boltene dradd ut av sine fundamenter (som var alt for små og som har rotert nede i bakken. 

Bilde av wiregrøftene ovenfra

De øverste 10 m av armeringsmatter var brettet nedover bakken pga løs festewire som ble dradd med av snøwire/snøras. 10 m- 20 m med plast må legges på nytt sommeren 2014.

torsdag 22. mai 2014

Sommerettersyn 2014

Inspeksjon ca 17.mai
bakkeettersyn i mai, observeres at et nytt ras har gått.
3 snøwire (festet med 20 mm gjengestål i cementblokker ved hoppet) er revet av i bolten og ligger i bunnen av bakken. I tillegg er plasten flerret av i ca 20 m fra toppen, da snøwire delvis var festet i bakkewire. 19 og 21 mai fjernes ødelagte stålmatter, og ny bakkewire innfestes i de opprinnelige bolter, som har holdt. Er det løkken med standard bolter og wirelåser som har skildd? Kan det være at 2 wirelåser har vært skrudd for løst til?

Bakkewire er spent opp med strekkfisk og kan ettertrekkes ved behov. Innfestet i samme bolt i fundament + 1 ekstra bolt.

En mindre forskyvning av noe plast er observert ved ca 95 m på vestsiden av bakken. Ellers synes bakken å være uskadd.

Noe arbeid må gjøres for å få grasvekst og for å rydde opp i rast plast, nett og grus.

Ikke en slik start på sommersesongen 2014 som en håpet på, men ikke så galt som det først kunne se ut som.
Olav
22/5
Innfesting av bakkewire


Ødelagt plastunderlag er fjernet og ny plast kan legges


Nye fundamenter for wire fester i bakken er på plass. Disse skal altså igjen byttes mot støpt fundament.

Ny snøproduksjon

Mildvær i jula og januar
Den produserte snøen i tilløp og bakker regner for det meste vekk! Men når kulden kommer midt i januar produseres mer snø i bakken, og bakken holder seg godt utover sesongen. Lite innsats må gjøres i tilløp og bakke, men utfordringene med å starte heisen fortsetter.  Dette bør fikses til neste sesong.

Hoppingen avsluttes på små snøvolumer i tilløp i mars.


Vinter 2013-2014

Trondheim fikk en kald og snøfattig vinter.
Snølekter ble lagt i alle bakker, med 4 lange og 1 kort wire i K-60. Dette ble raskt og effektivt unnagjort. Snøproduksjonen ble utført i løpet av en helg, med viftekanon fra Tronhdeim Kommune på sletta og høytrykkskanon oppe i bakken. Snøen lå til tirsdag og da startet arbeidet fra Bydrift med maskinelt å fordele snøen utover i bakken. Arbeidet ble ferdigstilt onsdag morgen.
Mildvær med regn onsdag, medførte et gigantisk ras i bakken, og spørsmålet ble om
 K-60 reddes for denne sesongen?..
Store nedbørsmengder inn i våt kunstsnø over tørr natursnø på lekter…. Dette er en dårlig kombinasjon. Når endatil en av 4 Wire løsner i festet på toppen av bakken, så blir det slik som bildene viser. Nå er det 3 m våt tung snø på sletta…. Kan dette berges?
IMAG0247
IMAG0241
IMAG0246 IMAG0248
Årsak til raset var manglende frost, stor snømengde, ingen friksjon mot plasten og at en snøwire slet. Også wire på tvers av sletta sliter (som holder nedre halvdel av wire.

KJEMPEDUGNAD! Completed!

Snølektene er på plass igjen i K-60! K-5, K-10 og K-16 er hoppklare!
Etter stor innsats fra mange Byåsen IL medlemmer, med dugnad lørdag, søndag, mandag og tirsdag – så er raset ryddet og bakken igjen kalr til å ta imot snø fra himmelen. Ny bolter er boret inn i fundamentene ved hoppet og 5 wirer festet forrsvarlig. Wirelåser er flyttet og lektene er lagt helt ut til vantene.
Nå håper og ber vi om snø!
Og blir det ikke snø – så sier vi likevel God jul – husk å hente hoppkalenderen – den er ferdig trykket og ser flott ut!

Dog mangler snølekter og snøwirer, men den store snøhaugen nederst i bakken er fjernet. Takket være ivrig dugnbadsgjeng, og samarbeidsvillige arbeidsgivere, er snøen fjernet med hjullaster. Wirefestene er avdekket, og i løpet av etpar dager er det klart for nok en gang å legge snølekter.
Trondheim Bydrift har inspisert og fjernet trærne som lå over heiswiren, så nå kan trolig også heisen brukes.
Copy of DSC_7451 Copy of DSC_7452 Copy of DSC_7454 Copy of DSC_7456 Copy of DSC_7465 Copy of DSC_7470 Copy of DSC_7477


torsdag 15. august 2013

Oppgaver i anlegget - Høsten 2013

Et 'privatdrevet' hoppanlegg krever kontinuerlig vedlikehold og utvikling for å gi gode forhold for utøverne. Mye er gjort i anlegget siden oppstarten til Granåsen Rekruttsenter i 2009, men fortsatt er det oppgaver som gjenstår. Deler av dette er etterslep som ikke ble ferdigstilt i 2012, og noe er nye oppgaver som er identifisert. Noe er også reparasjon/vedlikehold fra driften siste år.

Rørgate-fjerne vannlås (Horghagen er på saken)
Tilførsel rør- sikre kontinuerlig sirkulasjon (Horghagen)
Rørgate- fjerne rør langs tilløp
Rørgate-feste 50mm rør m klips (Per Stene er på saken)

Vant tilløp k60- sette inn  i hull
Rette skader ende vant k60
Rette skader vant k28
Vant generelt- sette slask på bakside

Sage av løse ender

Snønett - sette nye fundament for nedre wire (Alf Tore)

Snøprod- nye stenger til kanonene
Snøprod - ny slange ved pumpehus

Reparer plast k38
Spylestasjon ski k38 og k28

Rydde ledninger i bakken etter strøm jobb

Rydde etter Granåshytta, elektrisk og sviller.

Rive gammel spylestasjon ved brakka

Rydde ferdig heistrase


Kjøre på jord, så til på kul K-60 (Alf Tore)

Permanente 'gjerde' på kul K-60

Rive stilas i Høgåsen

Male kontainer for klipper
Innrede m hyller i klippekontainer


Gress- isbrann, foreberedelser for 2014 (Ståle Fjorden er på saken)


Ferdigstillelse utvendig bu v hoppet

Dommertårn k60
Trenertribune k60