mandag 12. juli 2010

Heisen i anlegget er underveis!

I internt møte i Trondheim Kommune er det avklart mellom rådmann og politisk ledelse at det finnes midler til å bygge heis i Rekruttanlegget. Det vil gå ut kontraktsinnbydelse på grunnarbeid om ikke lenge og det vil bli gjort grunnundersøkelser for heishus og masteplasseringer. Det er inngått kontrakt med leverandør av heis, og om alt går bra, har vi ny heis i anlegget til snøen kommer i vinter!!Dette betyr at også K-65 bygges om i høst. Byåsen har mottatt midler fra Kulturdepartementet som klubben har avsatt til å bygge om profilen i bakken. Dette arbeidet iverksettes såsnart plasten er på plass i storbakkene, og hoppingen for GST / Trønderhopp kan flyttes dit. Trolig blir dette like ette VM i orientering.Dette blir bare kanonbra, og vi gleder oss til å se nye hoppere i bakkene....:)

Støping av fundamenter for tilløp i K-28 er i god gang, og Fætten AS er snart i overgangen mot hoppet. Fundameneter for trapp er allerede på plass ved siden av det gamle dommertårnet. Alt synes å bli klart til stor dugnadsinnsats i august.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar