fredag 24. juni 2011

God framdrift i Rekrutsenteret - økonomien på plass

Mange foreldre bidrar under årets bakkedugnad i anlegget. Det skal plastlegges 4 bakker, tilsammen nesten 5000 m2!!
Nå er vi kommet nedenfra til K i 10-meters bakken og det er veldig bra, og vi har funnet en god måte å bygge opp bakken på. Kanskje kan 10-meteren være ferdig plastlagt m/spor til ferien?
Byåsen IL har fått tilsagn og tildelingsbrev om spillemidler for K-16 og K-28, tilsammen 1.2 mill kr. Dette sammen med storbymidler 1.5 mill og 950' i plastmidler utgjør sammen med dugnadsinnsats og gjennbruk av materiell fra VM-anlegget finansieringen av det nye Rekruttsenteret. Totalbudsjettet er omkring 15 mill, hvor heisen utgjør 6 mill.
Så langt er økonomien under kontroll.  :)

Velkommen på dugnad, du trengs i anlegget!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar