mandag 18. juli 2011

SGE jobber på spreng

SGE entreprenør har fått jord utover sletta på K-10, og K-28. Vannledningen til anlegget og alt dreneringsarbeid under selve bakkene er ferdig.
Forskalinger til heisfundamenter er ferdig, ogh støping skjer trolig vha helikopter omkring 19.juli.
Vi gleder oss til alt kommer på plass, men trenger fortsatt hjelp fra både foreldre og andre, tirsdag og torsdag kl 18, samt lørdager/søndager....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar