torsdag 10. november 2011

Fortsatt jobbing i anlegget

Det er fortsatt mye gjenstående arbeid i Rekruttsenteret, selvom det meste er klart for kuldegradene.
  • Snøproduksjonsmaskin er på plass
  • Vannledning fra Leirsjøen er testet og ok
  • Heisen er godkjent - mangler kursing av frivillige
  • Toppen på K-10 er ikke klar
  • Lys stolpe skal ferdigstilles
  • Rørgate og vanntilkoblinger må ferdigstilles

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar