tirsdag 3. april 2012

Arbeidsplan 2012

Det er mye arbeid som må gjøres før vi kan si oss fornøyd med Rekruttsenteret. Største jobben er utvilsomt med unnarenn i k-60, men også mye må gjøres før slettene er plane og gressbevokste. Og utvilsomt trenger vi også spor i tilløpene, med vann, før vi kan erklære oss fornøyd.
Påskesnøen er kommet og vil nok utsette oppstarten i bakken noe, men vi kan gjøre forberedelser.
Heri ligger forberedelser med armeringsnett, og Olav og Alf Tore tar sikte på å være i bakken hver tirsdag og torsdag -så langt som kapasiteten tillater

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar