fredag 4. august 2017

2017 - K-38 -> K-40

Full fart i K-38

Skog mellom heis og K-38 be fjernet av Trondheim Kommune skogdrift. Senere ble kvist kuttet av skogdrift (på dugnad) sammen med dugnadsgjengen som ryddet opp.

8 dugnadskvelder mai/juni 2017 og tilløp til K-38 var revet. Alt trematerial kjørt vekk og plast med underlag fjernet. Området var klart for anleggsmaskiner.

20. juni startet Håvar Fætten jobben med å bygge nytt unnarenn og lage plass for nytt tilløp- 2 gravemaskiner i gang og tilkjøring av omkring 1000 m3 steinmasser til unnarenn. Pigging av tilløpstrase gir 30 graders tilløp og samme hopp plassering.

Ytterligere info og bilder kommer etterhvert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar